د سلما بند چارې مخ پر بښپړېدو دي

د سلما بند چارې مخ پر بښپړېدو دي.

د هرات د سلما بند پروژې مسوولین وایي چې د دغې پروژې ۹۰ سلنه کار بشپړ شوی دی او راتلونکی کال به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.

راپورونه وایي چې سلما بند ته په خوندي توګه یوازې د هو له لارې تګ راتګ کېږيد سلما بند چارې مخ پر بښپړېدو دي. د هرات د سلما بند پروژې مسوولین وایي چې د دغې پروژې ۹۰ سلنه کار بشپړ شوی دی او راتلونکی کال به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. راپورونه وایي چې سلما بند ته په خوندي توګه یوازې د هو له لارې تګ راتګ کېږي


پرنت   ايميل